Parohia „Sf. Nicolae”
DemoCategory

Parohia „Sf. Nicolae” Satu Nou – Belcești, cu sediul în satul Satu Nou, com. Belcești,
jud. Iași, identificată prin cod fiscal 15235820, prin reprezentant legal preot paroh FLORARIU Andrei,

Parohia „Sfântul Nicolae” Satu Nou este situată în localitatea Belceşti, judeţul Iaşi. Acest sat este cel mai nou înfiinţat în comună, de aici şi provenienţa denumirii „Satu Nou”.
Pe locul rezervat bisericii oamenii şi-au construit o capelă, apoi în anul 1933 Victor Iamandi, ministru al Cultelor (şi fiu al comunei) aprobă construirea unei biserici noi.
Sătenii au început construcţia bisericii, executând zidăria până la ferestre. Izbucnirea războiului a determinat sistarea lucrărilor.
Timp de 20 de ani biserica a rămas aşa. În anul 1953 preotul Vasile Partenie ia iniţiativa de a continua construcţia începută dinaintea războiului.
Biserica s-a sfinţit la 9 ianuarie 1955 şi i s-a dat hramul „Sf. Nicolae”. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Î.P.S. Mitropolit Sebastian.
Din anul 1989 activitatea este continuată de preotul Vasile Florariu (al doilea preot slujitor al bisericii de la înfiinţare). Nefiind din Belceşti, dar consecvent proverbului că „omul sfinţeşte locul”, părintele a continuat cu sârg munca întâiului stătător al lăcaşului.
Cu ajutorul sătenilor a fost înălţată biserica cu centură de beton şi a pus acoperiş nou cu apărătoare. Biserica capătă o formă nouă, se fac două turnuleţe pe absidă şi se schimbă forma clopotniţei. În anul 1992 se decapează tencuiala exterioară şi se face în praf de piatră.
În anul 1996 pictura din biserică este finisată şi terminată de pictorul Alexandru Mateiaş, care, tot în acel an, pictează şi pridvorul.
Ca o încununare a realizărilor, biserica este resfinţită pe data de 18 august 1996 de către Î.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
În anul 2008 sunt terminate lucrarile la noul centru social, care este cel mai mare și mai modern centru social din comună.

Your name: *
Your phone: *
Your e-mail: *
Contact Preference:
Title of Message: *
Text: *
Please, Enter the Code
Our company collects this data to be able to provide services to you. We process this data according to our Privacy Policy. If you consent to our usage of your data, click this checkbox.